Wij staan voor Ons Vinkel

Algemene Ledenvergadering

21 november 2019
Algemene Ledenvergadering

Beste E.V.V.C.-er,


Hierbij nodigen wij je uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 21 november 2019 in de kantine van sportpark “De Zwaan”, aanvang 21.15 uur.

A G E N D A


1. Opening en mededelingen


2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 15-11-2018


3. Commissie Voetbal 

    (Verslag 2018-2019 en mededelingen 2019-2020)


4. Financieel verslag seizoen 2018-2019 en begroting 2019-2020


5. Verslag en verkiezing van de kascommissie


6. Commissie Vereniging 

    (Verslag 2018-2019 en mededelingen 2019-2020)


7. Huldiging jubilarissen       


PAUZE


8. Vaststelling contributie


9. Commissie Accommodatie 

    (Verslag 2018-2019 en mededelingen 2019-2020)


10. Bestuursverkiezingen:

Voordracht kandidaat-bestuurslid: Erik Smits 

Aftredend en herkiesbaar: Peter van der Lee


Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De aanmelding dient uiterlijk twee uur vóór aanvang van de vergadering, bekend gemaakt te worden bij één van de zittende bestuursleden.   


11. Commissie Communicatie & Sponsoring 

     (Verslag 2018-2019 en mededelingen 2019-2020)


12. Rondvraag


13. Sluiting


Mocht je verhinderd zijn voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, geef het dan even door op: post@evvc.nl.


Namens het bestuur van E.V.V.C.,


Elrieke Broeksteeg

Secretaris


 Deel dit bericht:


Terug