Wij staan voor Ons Vinkel

Algemeen

Een vereniging kan niet draaien zonder dat er afspraken gemaakt worden. Nog belangrijker is dat die afspraken ook nageleefd worden. Enkele vuistregels op een rijtje:


• Behandel iedereen in de vereniging met respect. Bedenk dat iemand die niets doet geen fouten maakt.                                                                                                                    
• Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Mocht dat onverhoopt niet lukken, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de leider(s).
• Probeer er voor te zorgen dat de sfeer in de vereniging optimaal blijft.
• Zorg dat de kleedkamers netjes achtergelaten worden (zowel bij uit- als thuiswedstrijden).
• Door de KNVB geschorste spelers spelen niet. Er zijn geen uitzonderingen.
• Diefstal altijd melden bij de leider en/of bestuur. Iemand die zich schuldig maakt aan diefstal wordt meteen voor alle clubactiviteiten geschorst en wordt voorgedragen voor royement. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
• De club is niet aansprakelijk voor vernielingen begaan door een lid van de vereniging. Het desbetreffende lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Bij minderjarige leden zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk.
• Klim niet over de hekken rondom het complex. De poorten zijn groot genoeg en bovendien kan het gevaarlijk zijn om er overheen te klimmen.
• E.V.V.C. verwacht van iedereen dat men correct met het ter beschikking gestelde materiaal omgaat.
• Mocht u wedstrijd- of trainingsballen vinden rondom het sportpark, lever deze dan in bij de bestuurskamer of het wedstrijdsecretariaat. Wanneer er ballen over het hek getrapt worden richting onze achterburen aan de Koksteeg, dan dient dit door te geven worden aan Henriëtte de Kinderen of Arno van Dijk. Zij zorgen dat de ballen dan weer bij E.V.V.C terecht komen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de ballen zelf gehaald worden.


We gaan er vanuit dat het bovenstaande voor iedereen vanzelfsprekend is, maar vonden dat het toch geen kwaad kon deze punten kort te vermelden.