Wij staan voor Ons Vinkel

Bestuur

Cas van Dijk

Voorzitter voorzitter@evvc.nl 06 - 48 76 55 72

Elrieke Broeksteeg

Secretaris post@evvc.nl 06 - 53 22 50 69
Erik Smits Penningmeester penningmeester@evvc.nl   06 - 17 46 38 83
Jorg van Schaijk  Bestuurslid penningmeester@evvc.nl 06 - 83 26 38 63
Joris van der Doelen E.V.V.C. Voetbal voetbal@evvc.nl 06 - 57 57 22 61
Josje van de Coolwijk E.V.V.C. Vereniging   vereniging@evvc.nl 06 - 22 25 74 19


Het bestuur bestaat uit leden die gekozen zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Conform de verenigingsstatuten legt het bestuur eenmaal per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af aan de leden.