Wij staan voor Ons Vinkel

Bestuur

Hans Brouwers

Voorzitter voorzitter@evvc.nl 06 - 51 57 04 88 

Elrieke Broeksteeg

Secretaris post@evvc.nl 06 - 53 22 50 69
Erik Smits Penningmeester penningmeester@evvc.nl   06 - 17 46 38 83
Vacature E.V.V.C. Voetbal voetbal@evvc.nl  
Peter van der Lee E.V.V.C. Vereniging   vereniging@evvc.nl 06 - 26 84 40 10


Het bestuur bestaat uit leden die gekozen zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Conform de verenigingsstatuten legt het bestuur eenmaal per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af aan de leden.


Organogram