Wij staan voor Ons Vinkel

Vrijwilligers

Zoals je ziet, zijn er heel veel mensen actief om de club draaiende te houden en dat is hard nodig want geen club, dus ook E.V.V.C. niet, kan zonder vrijwilligers. Vrijwilligers zijn mensen zoals u en ik die ten behoeve van E.V.V.C. allerlei werkzaamheden verrichten. Vrijwilligers zijn er van verschillende pluimage zoals leiders, trainers, bestuursleden, kaderleden, commissieleden en de "maandagmorgenploeg". Deze maandagmorgenploeg houdt zich o.a. bezig met het herstellen van speelschade en verrichten andere voorkomende werkzaamheden.


Omdat er altijd wel iets te onderhouden of te verbeteren is op het sportpark kunnen we alle hulp goed gebruiken. Dus wanneer u zich wilt inzetten voor het onderhoud van de accommodatie van E.V.V.C., schroom dan niet en meldt u aan bij de Accommodatie commissie. Wilt u andere werkzaamheden op u nemen, wendt u dan tot het bestuur. Helemaal voor niets hoeft het niet, want er is jaarlijks een gezellige feestavond voor onze vrijwilligers.