Wij staan voor Ons Vinkel

Evelientje

Logo Evelientje"Heden, d.d. tien augustus negentienhonderd twee en zestig , verscheen voor mij, Jacobus Josephus Kok, notaris ter standplaats Geffen", zo staat te lezen in de statuten van onze vereniging Evelientje. Inmiddels ruim 50 jaar de supportersvereniging van EVVC.


In die zelfde statuten staat te lezen wat het doel van Evelientje is:
- De vereniging heeft als doel het bevorderen en het handhaven van de voetbalsport in het algemeen en meer in het bijzonder het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten van de te Vinkel, gemeente Heesch, gevestigde vereniging; Rooms Katholieke Voetbalvereniging E.V.V.C.
- De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten, zoals kaart-en kienavonden, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord genomen.


Over het allereerste begin van onze vereniging is vrij weinig bekend, er is zelfs geen duidelijkheid waar de naam Evelientje op gebaseerd is.
De bekendheid is vooral ontstaan door het organiseren van Kienavonden bij Den Driehoek. Van heinde en verre trok deze avond publiek en dit legde de vereniging dan ook geen windeieren. Vooral dankzij de opbrengst van deze avonden konden wij financieel bijdragen aan voetbalvereniging E.V.V.C.


Bij jubilea konden dan ook flinke bedragen in de kas van E.V.V.C. gestort worden. Grote namen in die tijd: Jo van de Ven / Gerard van den Berg/ Jo Verhagen en Jo van Menzel, mensen die de kienavonden runden.

Vanwege het gebreke aan vrijwilligers en destijds teruglopende belangstelling van het publiek werd gestopt met de kienavonden en was Evelientje een "slapende" vereniging, hierdoor daalde ons ledenbestand tot ongeveer 30 man.


Gelukkig is er sinds een aantal jaren nieuw leven geblazen in onze vereniging en door allerlei activiteiten weten we de aandacht op ons gevestigd.
Dat heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 160 leden. De komende jaren zullen wij zelfstandig en samen met E.V.V.C. diverse activiteiten opzetten, we blijven dus volgens het doel gesteld in de statuten werken.
 
Mocht uw interesse gewekt zijn in supportersvereniging Evelientje en draagt u E.V.V.C. een warm hart toe? Neem dan eens contact op met een van de bestuursleden. We ontmoeten u graag bij Evelientje.