Wij staan voor Ons Vinkel

Algemene Leden Vergadering UITGESTELD

5 november 2020


Algemene Leden Vergadering UITGESTELD

Beste leden, 

 

Het zal geen verrassing voor u zijn, maar de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) kan door de huidige Corona-maatregelen geen doorgang vinden op de manier, zoals we dat gewend zijn.

 

Het alternatief is een digitale vergadering (online) waarbij de leden, door middel van een computerverbinding met het bestuur en met elkaar in verbinding staan.

Op basis van de COVID wet van 24 april 2020 is dit mogelijk. Het bestuur heeft deze mogelijkheid, maar vermoedt dat een deel van de leden hier geen of onvoldoende ervaring mee heeft, zodat deelname niet of zeer beperkt mogelijk is. Ondanks het feit dat leden een ander mogen machtigen voor deelname vind het bestuur deze opzet niet passend voor onze club.

 

Het is ook mogelijk om de ALV voor 4 maanden uit te stellen. Het bestuur geeft na overleg hier de voorkeur aan.

 

Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld omdat we op dit moment niet weten hoe lang de maatregelen zoals afgekondigd door de regering zullen worden doorgezet of dat er mogelijkheden ontstaan voor het houden van onze ledenvergadering. Echter zullen wij u per mail of via onze website nader informeren omtrent onze vereniging.

 

Tot die tijd houd vol, let op elkaar en blijf gezond!

 

We zullen u op de hoogte houden en tijdig informeren wanneer de Algemene Ledenvergadering plaats zal vinden.

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Bestuur EVVC Vinkel


Deel dit bericht:


Terug