Wij staan voor Ons Vinkel

Digitale ledenvergadering 22-4-2021

7 april 2021
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van E.V.V.C. vindt plaats op donderdag 22 april 2021 via MS Teams, aanvang 21.15 uur.

Digitale ledenvergadering 22-4-2021

Dit voetbalseizoen lukt het door de coronamaatregelen niet om een ledenvergadering in de kantine te houden zoals we dat gewend zijn. Omdat we toch ieder jaar een ledenvergadering moeten houden, kiezen we nu noodgedwongen voor een online vergadering. 


Onze leden hebben op 7 april 2021 een uitnodiging ontvangen op hun bij ons bekende e-mailadres.

Zij kunnen zich aanmelden voor deze online ledenvergadering door uiterlijk maandag 19 april 2021 een e-mail te sturen naar post@evvc.nl. Vermeld daarbij je voor- en achternaam en het e-mailadres waarop je de vergaderlink wilt ontvangen. 


Microsoft Teams

Leden die zich op tijd per e-mail aanmelden, ontvangen van van ons per e-mail een link.

Daarmee kunnen zij deelnemen op een vaste computer, laptop, tablet of smartphone. Zij kunnen daarvoor de MS Teams app downloaden, of via de webbrowsers Google Chrome of Firefox deelnemen. Hulp nodig? Stuur een e-mail naar post@evvc.nl.

 

Klik hier voor uitleg over het deelnemen aan een Teams-vergadering.Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 21-11-2019
  3. Financieel verslag seizoen 2019-2020 en begroting 2020-2021
  4. Verslag en verkiezing van de kascommissie     
  5. Vaststelling contributie
  6. Bestuursverkiezingen: 

Aftredend en herkiesbaar: Frans van Zoggel

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De aanmelding dient uiterlijk twee uur vóór aanvang van de vergadering, bekend gemaakt te worden bij één van de zittende bestuursleden.       

 7. Rondvraag*

 8. Sluiting


*Heb je een vraag voor de rondvraag? Stel deze vraag dan uiterlijk maandag 19 april 2021 per e-mail via post@evvc.nl


Deel dit bericht:


Terug