Wij staan voor Ons Vinkel

jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 15 november 2018

6 november 2018
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 15 november 2018 in de kantine van sportpark “De Zwaan”, aanvang 21.15 uur.

jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 15 november 2018
A G E N D A
 
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 09-11-2017
3. Commissie Voetbal 
(verslag 2017-2018 en mededelingen 2018-2019)
4. Financieel verslag seizoen 2017-2018 en begroting 2018-2019
5. Verslag en verkiezing van de kascommissie
6. Commissie Vereniging 
(verslag 2017-2018 en mededelingen 2018-2019)
7. Huldiging jubilarissen       
PAUZE
 
8. Vaststelling contributie
9. Commissie Accommodatie 
(verslag 2017-2018 en mededelingen 2018-2019)
10. Bestuursverkiezingen: 
Aftredend en niet herkiesbaar: Willem van Santvoort
Aftredend en herkiesbaar: Hans Brouwers en Elrieke Broeksteeg
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De aanmelding dient uiterlijk twee uur vóór aanvang van de vergadering, bekend gemaakt te worden bij één van de zittende bestuursleden.
11. Commissie Communicatie & Sponsoring 
(verslag 2017-2018 en mededelingen 2018-2019)
12. Rondvraag
13. Sluiting
 
Mocht u verhinderd zijn voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, geef het dan even door op: post@evvc.nl.
 
Namens het bestuur van E.V.V.C.,
 
Elrieke Broeksteeg
Secretaris 
 

Deel dit bericht:


Terug