Wij staan voor Ons Vinkel

Nieuwjaarsboodschap

15 januari 2021


Nieuwjaarsboodschap

Beste leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, sponsoren en supporters van EVVC,


Wat had ik graag in het begin van dit nieuwe jaar iedereen van jullie willen verwelkomen in onze kantine om jullie een goed nieuwjaar te wensen en om samen te proosten en het glas te heffen op onze mooie club en natuurlijk op onze gezondheid. Maar helaas, juist ten behoeve van onze gezondheid kunnen we elkaar niet ontmoeten.


Zo kort na de jaarwisseling is er altijd een periode van bezinning en een moment waarin we terugkijken naar het jaar dat we achter ons laten.


Maar tjonge…. Wat was het een bijzonder vreemd jaar!


Het was niet alleen een bijzonder vreemd jaar voor ons EVVC-ers, onze club en alle andere voetbalclubs, maar ook op persoonlijk en voor sommigen, zakelijk was het een zwaar jaar.


Wie had eind 2019 gedacht, toen we elkaar een gelukkig nieuwjaar wensten en China ver weg leek, dat het maatschappelijk en sociaal leven gedurende een groot deel van het nieuwe jaar in tot stilstand zou komen?


Veel mensen, waaronder ook EVVC  leden zijn diep getroffen door de crisis. Zorgen om zieke vrienden, teamgenoten of familieleden. Verlies van dierbaren. Helaas hebben ook wij afgelopen jaar afscheid moeten nemen van enkele van clubleden. Onze gedachten gaan uit naar hun nabestaanden.


Ook op sportief vlak is het een jaar geweest waaraan we nog vaak terug zullen denken.  Nog maar een paar wedstrijden op weg, kwam de club op 16 maart tot stilstand. De competitie werd niet meer hervat en na een periode van een 'normaal' dat weer gevoetbald mocht worden, weliswaar zonder publiek, bleek dit van korte duur.


We missen de gezelligheid van familie, vrienden maar ook de gezelligheid en bedrijvigheid op ons sportpark. Het contact met de teamgenoten, lekker een potje voetballen, dollen in de kleedkamer en de kundige wedstrijdanalyses langs de lijn. De gezelligheid in de kantine onder het genot van een lekker drankje. Speciaal moment was dat we de welverdiende afscheidsreceptie van Ans en Herman als kantinebeheerders op het laatste moment hebben moeten cancelen. Maar dat gaan we in de toekomst nog zeker goed maken.


We gunden onze leden zo lang mogelijk hun sport en ontspanning, maar helaas...... we konden niets anders doen dan de maatregelen opvolgen. Hoe bijzonder is het dan dat vrijwilligers klaar blijven staan en opstaan wanneer hun hulp nodig is om toch, ondanks de vele beperkingen.


Dank je wel, vrijwilligers! Dit kenmerkt voor mij EVVC en de band die we met elkaar hebben.


Het zijn ook pittige tijden geweest voor ons als EVVC-bestuur. Continue alert blijven, bijsturen en communiceren naar de leden en andere belanghebbenden over veranderingen in de regelgeving vanuit de regering en de KNVB en de gevolgen daarvan op ons sportpark en in onze kantine.


Dat heeft ons veel tijd en energie gekost. Naast alle aanpassingen op de accommodatie zijn we ook nadrukkelijk bezig geweest om de verenging financieel gezond te houden door kritisch te blijven kijken naar ons huishoudboekje.  Gelukkig kunnen we het hoofd nog boven water houden maar we hebben de steun van jullie als leden en sponsoren nog meer als voorheen nodig. 


Het is fijn dat vele sponsoren EVVC trouw blijven. Dankjewel daarvoor!


Er lijkt inmiddels een klein beetje licht aan het einde van de tunnel doordat vaccinatie weer wat perspectief biedt. Hopelijk een beter vooruitzicht op het jaar 2021, waarin we weer kunnen voetballen, Waarin we elkaar weer op de club kunnen ontmoeten.


Zoals velen van jullie kijkt ook het bestuur uit naar hervatting van de trainingen en wedstrijden. Hoe dat eruit gaat zien weten we op dit moment nog niet. Zodra de regels het weer toelaten zullen we zeker proberen om het voetbal bij EVVC weer zo optimaal mogelijk te starten.


‘Samen’ heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als afgelopen jaar. Een jaar dat ons allen in vele opzichten flink op de proef heeft gesteld. Een jaar vol onzekerheden, maar vooral ook uitzonderlijk en onvoorspelbaar. We beseffen ons meer dan ooit dat de zorg en liefde voor elkaar in deze moeilijke tijden en de momenten die we ‘samen’ met elkaar hebben zeer waardevol zijn.

‘Samen’ moeten we ons door dit moeilijk jaar heen slaan. Maar we hebben jullie steun meer als ooit nodig. Ik vertrouw daarop maar ben er gelijk ook trots op! Iedereen die zich inspant om de club op koers te houden.


Ik vertrouw erop dat we ook komend jaar deze saamhorigheid en betrokkenheid vast kunnen houden om uiteindelijk iedereen op zijn of haar niveau weer met plezier te kunnen laten voetballen.


Ik wens iedereen die EVVC een warm hart toedraagt een bijzonder maar bovenal een gezond en tevreden 2021!


Namens bestuur EVVC,


Hans Brouwers, voorzitter


Deel dit bericht:


Terug