Wij staan voor Ons Vinkel

Terugblik Algemene Ledenvergadering april 2021

4 mei 2021
Op donderdag 22 april 2021 hielden wij onze eerste (en hopelijk ook laatste) digitale Algemene Ledenvergadering. Via Teams hebben we teruggeblikt op seizoen 2019-2020 en de begroting, contributie en bestuursverkiezing voor seizoen 2020-2021 besproken.

Terugblik Algemene Ledenvergadering april 2021

Het is heel bijzonder om elkaar via een beeldscherm te ontmoeten. En juist dat ontmoeten is wat we zo gemist hebben op de club. Het verenigen, het voetbal, maar de zin en onzin die we met elkaar delen. Maar zoals meneer Hugo de Jonge ons telkens belooft er is licht aan het einde van de tunnel. 

Wij als bestuur hopen met het nieuwe seizoen 2021-2022 volledig te kunnen starten met de club, het voetbal maar ook met onze kantine. Hoop dat de geplande Maasdonk Cup in augustus de aftrap mag zijn voor weer een Groen-wit Normaal.

Deze Algemene Ledenvergadering stond zoals gebruikelijk gepland in november 2020. Door de bekende coronamaatregelen heeft de ledenvergadering in de kantine op dat moment geen doorgang kunnen vinden. Als bestuur hebben we eerst de tijd genomen om te kijken of zich wel een moment aandiende waarbij een fysieke vergadering mogelijk was. Helaas is daar geen ruimte voor geweest en hebben we besloten om de ALV op deze digitale wijze te doen. Deze vergadering geeft een inzicht en verantwoording over het seizoen 2019-2020. Om dat seizoen nog even voor de geest te halen nam voorzitter Hans Brouwers ons even mee in een korte terugblik:


 • Start van het seizoen 2019-2020 met de opening van het nieuwe kunstgrasveld, sponsormiddag en de door EVVC georganiseerde Maasdonk Cup.
 • Na een mooie periode van Stephan Hesemans nam Antwan van Rijn het stokje als hoofdtrainer over.
 • In september 2019 heeft EVVC een bijdrage geleverd aan de gemeente ’s-Hertogenbosch voor de organisatie van het evenement 75 jaar Bevrijding.
 • De voetbalcompetities zijn allemaal van start gegaan en het Coronavirus was nog maar een onschuldig griepje in Azië.
 • In maart, kort na het carnaval worden alle competities tot nader order opgeschort en kantines worden gesloten, naast wat trainingen in mei en juni wordt er weinig meer gevoetbald.
 • Onze kantinebeheerders Ans en Herman hebben aangegeven om aan het einde van het seizoen te stoppen. Helaas is het afscheid van jarenlang kantinewerk niet wat zij en wij ervan hadden verwacht. Een geplande afscheidsreceptie in oktober 2020 dient op het laatste moment nog gecanceld te worden nadat de coronamaatregelen weer aangescherpt worden.
 • Blij zijn we dat nieuwe kantinebeheerders zich weer aangediend hebben, Mayke van den Hanenberg en Gerwin van den Boom, hadden er al een lange “stage” opzitten en gaan het beheer van de kantine overnemen.
 • Nieuwe beheerders, dan ook een nieuwe uitstraling, samen met Gerwin, Mayke en anderen is de kantine gerestyled, met name het Vinkelse schilderskorps heeft hieraan bijgedragen.
 • Ondanks alle beperkingen heeft de club de familie van de Ven toch het sportpark kunnen aanbieden voor mooie afscheidsdienst bij het overlijden van Jo van de Ven. Geheel in stijl werd op een zonnige zomeravond afscheid genomen een gewaardeerd lid, trainer en oud-bestuurder van EVVC Jo van Pere.
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch is voornemens om de kleedlokalen en doucheruimtes geheel te renoveren en aan te passen aan de huidige richtlijnen, dit is een vrij complexe ingreep en er dient verder gekeken te worden dan alleen de kleedruimtes. Oproep aan onze leden die met hun kennis en expertise mee willen nadenken over een betere inrichting.
 • Ondanks het weinige voetbal heeft de onderhoudsploeg gezorgd dat ons sportpark in goede conditie is gebleven. Om het hen wat te vergemakkelijken heeft een aantal sponsoren de mannen voorzien van nieuwe werkjassen en is de “oude tractor” vervangen door een frisse jonge kracht met een machine om het blad van de velden te ruimen.
 • Het ledenaantal is gelukkig stabiel gebleven, positief is dat we met name jonge instroom zien bij de pupillen, maar bij ook het peutervoetbal vanaf 2 jaar oud met Kick ‘n Sticks is populair.
 • Niet alleen sportief maar ook financieel heeft dit seizoen impact op onze club en op ons huishoudboekje. Ondanks de coronaperikelen zijn onze sponsoren trouw gebleven aan de club en dat waarderen we, zeker in een tijd dat het voor Ondernemend Nederland niet altijd even makkelijk is.

Seizoen 2019-2020 begon dus heel mooi, met nieuwe trainers, nieuwe verlichting, nieuw kunstgrasveld, mooie activiteiten, maar het werd in maart abrupt verstoord door ‘n virus waarvan we dachten dat het ver van ons bed afstond. Mensen die je soms 2 x per week op de club zag heb je al in geen maanden meer gezien of gesproken. Kortom we verlangen weer naar het Groen Witte Normaal!

Penningmeester Erik Smits en Frans van Zoggel nemen de aanwezige leden mee in de financiële cijfers van seizoen 2019-2020. Joris van der Doelen is aanwezig namens de kascontrolecommissie en geeft aan dat de boekhouding er goed uitziet.

Omdat de Algemene Ledenvergadering tot nu toe is uitgesteld, en zo de contributie niet is vastgesteld door de vergadering, is dit seizoen ook nog geen contributie geint bij de voetballende en steunende leden. Als bestuur zijn we van mening dat de vereniging van onze allemaal is. Je bent lid van de club in goede, maar ook in mindere tijden. Daarom willen we dit seizoen de contributie gelijk houden aan het vorige seizoen. Geen verhoging, geen verlaging, ook geen korting. We begrijpen dat het wat ongemakkelijk kan voelen, maar de steun van onze leden hebben we nu ook meer nodig dan voorheen. Mochten er leden zijn voor wie het nu moeilijk uitkomt, dan kunnen we altijd kijken naar een passende oplossing. De contributie voor seizoen 2020-2021 gaan we innen in de eerste week van mei 2021.

Zoals jullie vooraf in de agenda hebben kunnen vernemen is onze mister EVVC, Frans van Zoggel, dit seizoen aftredend én herkiesbaar als bestuurslid. De digitaal aanwezige leden laten met ‘duimpjes’, ‘handjes’ en digitaal applaus weten dat ze Frans graag herkiezen.

In de digitale rondvraag stelt Gerwin nog een vraag over het sloten vastzetten van de voetbalgoals. Vanwege de robotgrasmaaiers is het belangrijk dat de voetbaldoelen na gebruik op de goede plaats worden teruggezet en niet op de velden blijven staan. Helaas wordt dit regelmatig vergeten. Onze voorzitter geeft aan dat zorg voor de goals belangrijk is, maar het vastzetten met sloten niet het goede middel om dat te bereiken. We brengen dit verder onder de aandacht bij onze leiders en trainers.

Aan het einde van de vergadering bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun aandacht en tijd. De na-borrel houden zij nog van te goed. Hopelijk zien we elkaar binnenkort, in het dorp, bij de club of in welke vorm dan ook. Tot die tijd blijf gezond!  Deel dit bericht:


Terug