Wij staan voor Ons Vinkel

Update energiekosten EVVC

1 april 2023


Update energiekosten EVVC

In de ledenvergadering van 24 november heeft het bestuur een toelichting gegeven op de stijgende energiekosten en de impact hiervan op onze vereniging. Met ingang van 2023 is ons vaste energiecontract geëndigd en zijn we overgegaan naar een contract met variabele tarieven. Daardoor zijn de tarieven voor het eerste kwartaal van 2023 voor zowel gas (+150%) als elektriciteit (+250%) fors hoger. Om de schade voor de vereniging, en daarmee onze leden, zo goed mogelijk te beperken heeft het bestuur tijdens de ledenvergadering het besluit medegedeeld dat in het nieuwe jaar alleen nog maar van donderdag tot en met zondag gebruik kan worden gemaakt van de douches op het sportpark.


Wij zijn blij om te zien dat eenieder de bereidwilligheid heeft getoond om zijn steentje bij te dragen. Zeker zo blij zijn we met het gegeven dat de energietarieven in de afgelopen periode weer enigszins genormaliseerd zijn. Vanaf het tweede kwartaal zien we weer een daling van onze tarieven. Gelukkig kunnen we dan ook mededelen dat de maatregel met ingang van april wordt opgeheven. Vanaf dan kan er ook weer de hele week gebruik worden gemaakt van de douches na trainingen en wedstrijden. Let wel op dat de energiekosten nog steeds duidelijk hoger zijn dan in eerdere jaren. Daarom vragen wij iedereen om hier verstandig mee om te gaan. 


Deel dit bericht:


Terug