Wij staan voor Ons Vinkel

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

10 april 2018
In onze algemene ledenvergadering van november kondigden we het al aan: E.V.V.C. gaat de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers verplicht stellen, met ingang van seizoen 2018-2019.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Onze voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor iedereen, en voor minderjarigen in het bijzonder. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een VOG aan vrijwilligers.


Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Het vermindert de kans dat iemand, die bijvoorbeeld eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van die persoon. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.


Wie moet een VOG inleveren?
Wij vragen alle vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of andere kwetsbare personen, om een VOG te overleggen. Het aanvragen van een VOG als E.V.V.C.-vrijwilliger is gratis.

Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een e-mail toegestuurd. Via een link in die e-mail komt u terecht op de site van Justis, waarin u gevraagd wordt de verklaring digitaal in te vullen. Hiervoor moet u met uw DigiD inloggen.


Wat als ik geen VOG inlever?
Uiteraard staat het een ieder vrij om niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2018-2019 stelt E.V.V.C. het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen met ingang van het seizoen 2018-2019 geen vrijwilligersfunctie meer bekleden.

Als bestuur van E.V.V.C. zijn wij ons ervan bewust dat wij onze vrijwilligers iets vragen wat enige inspanning kost. Wij hopen echter op een ieders begrip en willen u alvast hartelijk danken voor de medewerking.


Deel dit bericht:


Terug