Wij staan voor Ons Vinkel

Voetballen op kunstgras

11 oktober 2016
Het bestuur van voetbalvereniging EVVC begrijpt dat er naar aanleiding van de uitzending van Zembla mogelijk ongerustheid is over het veilig kunnen voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. 

Voetballen op kunstgras

Het sportpark van EVVC heeft geen kunstgrasvelden, maar toch menen wij hier aandacht aan te moeten besteden. Onze leden spelen immers bij sommige uitwedstrijden wel op kunstgras. Op dit moment zien wij geen aanleiding om uitwedstrijden op kunstgrasvelden met rubber af te gelasten. Dit is in lijn met de adviezen van de KNVB en de gemeente ’s-Hertogenbosch, waarover u hieronder meer kunt lezen. Eventuele vragen of opmerkingen over het standpunt van EVVC kunt u stellen aan voorzitter@evvc.nl.


KNVB

De KNVB stelt zich op het standpunt dat tot op heden uit meerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet is gebleken dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Er kan daarom volgens de KNVB gewoon op kunstgrasvelden gevoetbald worden. Wel staat de KNVB er op dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt.


Gemeente 's-Hertogenbosch

De gemeente heeft op 6 oktober  verenigingen geïnformeerd met een brief:

“Omdat uw vereniging zelf een kunstgrasveld heeft of uw leden wellicht bij uitwedstrijden spelen op een dergelijk veld, informeren wij u over de actuele stand van zaken.

 

Materiaal

In 's-Hertogenbosch is rubbergranulaat ingestrooid op kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen en bij de rugbyvereniging. Deze rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert (demping). Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings.

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die zo hergebruikt worden. De stof waar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft het rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stof zit in heel veel dingen die we elke dag gebruiken, bijvoorbeeld ook in elastiekjes. De stof is recent toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

 

Onderzoek

Door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

 

Al eerder (in 2008) is op verzoek van het ministerie van VROM door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM heeft daarom gemeenten en KNVB een positief advies gegeven over het gebruik van het rubbergranulaat. In de aanloop naar de uitzending van 5 oktober is contact geweest tussen KNVB en het RIVM en deze handhaaft haar standpunt dat dit rubbergranulaat geen gevaar geeft voor de volksgezondheid.

 

De Bossche situatie

In 's-Hertogenbosch gebruiken we rubbergranulaat dat moet voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder andere over eisen aan het product met kankerverwekkende stoffen.

 

Op basis van het RIVM-advies én de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd, is in 's-Hertogenbosch, en in bijna alle gemeenten in Nederland, gekozen voor het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden.

 

Vervolg

Als uit het onderzoek door Europese Commissie blijkt dat er niet acceptabele risico's zijn, dan zullen de eisen in het Milieukeurmerk worden aangepast. Zo ver is het nog niet. Dat neemt niet weg dat de gemeente de resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie graag tegemoet ziet. Zo gauw er hier zaken uitkomen waar de gemeente stappen voor moet ondernemen, zullen wij u uiteraard informeren.

 

Meer informatie

Ook de KNVB heeft inmiddels informatie op hun website gegeven over het gebruik van rubber in

kunstgrasvelden. De meest gestelde vragen en antwoorden kunt u vinden op http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

 


Deel dit bericht:


Terug