Wij staan voor Ons Vinkel

Voetballen op kunstgras

21 december 2016
Op 11 oktober, 5 november en 4 december plaatsten wij al nieuwsberichten over het voetballen op kunstgrasvelden met rubbelkorrels.  E.V.V.C. ontving een vervolgbericht van de gemeente ´s-Hertogenbosch, wat we hieronder graag met jullie delen.  

Voetballen op kunstgras

Brief gemeente 's-Hertogenbosch 20 december 2016:


Vandaag ontvingen wij als gemeente het onderzoeksrapport van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM) over rubbergranulaat in kunstgrasvelden. 

 
Onderzoek RIVM
In het onderzoeksrapport van het RIVM staat het volgende:
 
Het RIVM heeft rubbergranulaat onderzocht van 100 sportvelden die representatief zijn voor de kunstgrasvelden in Nederland. Naast deze bemonstering is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. In rubbergranulaat zitten verschillende stoffen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). Op basis van ons onderzoek kan geconcludeerd worden dat de stoffen die in rubbergranulaat zitten, in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. In de wereldwijd beschikbare literatuur zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dit verband is in geen enkel internationaal onderzoek aangetoond. Verder blijkt dat als het rubbergranulaat jarenlang in contact staat met de bodem er zink vrij komt. Dit metaal is niet schadelijk voor de mens, maar kan op termijn gevolgen hebben voor organismen in de bodem en het oppervlaktewater. Voor rubbergranulaat zijn er wettelijke normeringen voor industrieel gebruik en consumenten gebruik. Op dit moment doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bekijken welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Het RIVM adviseert op basis van het onderzoek om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.
 
Wat gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch doen?
Na het kersreces van het college en tijdig voor het einde van de winterstop bij de verenigingen, komt het college met een nader standpunt. Daarbij betrekken wij het onderzoeksrapport van het RIVM, de eerdere rapporten van het onderzoeksbureau SGS Intron en het advies van de GGD. In januari zullen wij, samen met de KNVB en de GGD, een informatieavond verzorgen voor de betreffende verenigingen in ‘s-Hertogenbosch om eventuele vragen te beantwoorden.

Deel dit bericht:


Terug